herontwikkeling bank hotel

studie: herontwikkeling van bank naar hotel

Herontwikkeling; de transformatie van een  bankgebouw tot hotel

In de binnenstad van Arnhem heeft architect Xander Arets in opdracht van een ontwikkelaar een haalbaarheidsstudie verricht naar de mogelijkheden van hergebruik van een inmiddels leegstaand bankgebouw uit de jaren negentig.

Het onderzoek naar de mogelijkheden, te samen met aansprekende beelden hoe een stad een impuls kan krijgen, heeft geleid tot het indienen van de omgevingsvergunning.