werkwijze

architect

Het bureau

Bureau A, architectuur en stedenbouw is een Arnhems architectenbureau dat aansluit bij de actuele thema’s co-creatie en hergebruik. architect Xander Arets, architect, startte  het bureau A in 2005. Gespecialiseerd in het creatieve ontwerpproces, waarbij de gebruikers en architect Xander Arets samen werken aan een sterk resultaat. Waarbij een evenwicht gevonden wordt in de nog steeds actuele uitgangspunten van de klassieke architectuur: schoonheid, duurzaamheid en doelmatigheid..

Werkwijze

Als toekomstige gebruiker van een gebouw wilt u een goed inzicht krijgen welke ontwerpbeslissingen er genomen moeten worden. Daarom wordt er naast bouwkundige tekeningen vaak gewerkt met schetsen, maquettes of computeranimaties. Zo wordt het duidelijk hoe het gebouw er uit komt te zien, en kunt u goed onderbouwd een beslissing nemen. Een modern tekensysteem (Archicad) maakt het mogelijk om zowel 2D als 3D te kunnen ontwerpen. Architect Xander Arets is specialist op het gebied van samen bouwen.