Duurzaam bouwen

Bouwen met sloopafval, of met natuurlijke, hergroeibare bouwmaterialen als hout, leem, vlas en stro: het helpt allemaal om de CO2-voetafdruk van de bouwsector te verkleinen. Hergebruik spaart geld en grondstoffen uit. En met natuurlijke materialen kun je zelfs huizen bouwen die (bijna) zonder verwarming kunnen, omdat daarin de balans tussen isoleren, ventileren en de juiste situering op de zon optimaal is (‘passiefhuis’). Biobased bouwmaterialen houden bovendien CO2 vast, terwijl staal, beton en bakstenen een grote CO2-voetafdruk hebben. We kunnen gebouwen ontwerpen die CO2 opslaan. Het draagt allemaal bij aan de klimaatdoelen van Parijs.

Duurzaam gebouw ontwerpen

Duurzaam bouwen betekent voor mij ook dat je een goed ontwerp maakt voor en met de bewoners of gebruikers. Omdat ik hen betrek bij de verschillende keuzes, weten ze hoe ze ook echt profijt kunnen hebben van hun energieneutrale huis of gebouw. Doorgaans vraagt dit van gebruikers een gedragsaanpassing. Want je kan wel als architect een duurzaam gebouw ontwerpen, als het niet duurzaam gebruikt wordt schiet het zijn doel voorbij.Mijn ervaring is dat een huis of wijk voor bewoners sneller hun thuis wordt, wanneer zij erover mee hebben kunnen denken. Ze zijn er duurzaam blij mee en gaan gemakkelijker duurzame burenrelaties met elkaar aan. Voor mij is duurzaamheid daarom ook: duurzaam samenleven op een plek waar je fijn kunt wonen en werken als je jong bent, maar waar je ook kunt blijven als je oud wordt.

Xander Arets, architect uit Arnhem