Interview

Interview architect Xander Arets, oprichter van Bureau A,
architectuur en stedenbouw uit Arnhem

Arnhemse architect met maquette

Hoe ga jij met de wensen van opdrachtgevers om?

Wat ik vooral doe is goed luisteren naar de opdrachtgever. Dat is wel een voorwaarde om een ontwerp te kunnen maken dat aansluit op de wensen. Het is mijn specialiteit om de opdrachtgever mee te nemen in een ontwerpvisie die bij hem past. Die visie is afhankelijk van de opdracht, de plek waar het gebouw komt en – als je een gebouw gaat transformeren – ook van de context. Ik werk al op deze manier vanaf dat ik in 2005 begon met Bureau A,   stedenbouw en architectuur Arnhem.

Wat vind je de leukste opdrachten?

Wat me vooral aanspreekt, zijn opdrachten voor een combinatie van wonen en werken. Plekken met meerdere functies, waardoor er een levendig stukje stad of dorp kan ontstaan. Nieuwbouw, een subtiele verbouwing of juist een grote transformatie: in al mijn ontwerpen zoek ik de balans tussen schoonheid, duurzaamheid en doelmatigheid. Het is mooi om, na oplevering, in het echt te zien dat het ontwerp functioneert en dat het ook iets positiefs toevoegt aan de omgeving. Je hebt een oplossing bedacht die er eerst niet was. En dat wordt gewaardeerd door mijn opdrachtgevers.

Oude foto van inmiddels gerenoveerde kazerne in Ede
originele kleuren houtwerk teruggebracht van herontwikkelde manege in Ede

Je bent niet alleen architect, maar ook projectontwikkelaar.
Waarom?

Ik vind het bij mijn vak horen. Door zelf een project te ontwikkelen, kan ik goed mijn eigen ideeën realiseren. Locaties en oude panden waar niemand een oplossing voor heeft, vind ik het leukst. Een braakliggend stuk grond in de stad bijvoorbeeld. Daar zie ik dan voor me hoe er een kleine wijk kan ontstaan. Ik houd ervan om de behoeftes en mogelijkheden op zo’n plek te onderzoeken en dat alles te vertalen in commercieel haalbaar project. Ik leid ook het hele proces en werk daarin samen met de diverse partijen, inclusief gebruikers.

Meer weten over Xander Arets als architect-projectontwikkelaar?
Ga naar www.aretsontwikkeling.nl

Wat is de komende jaren belangrijk in de architectuur?

Dat is duurzaam bouwen. Voor mij begint dat met circulair denken over de hele levenscyclus van een huis of gebouw. Moet het een energieneutraal huis worden, hoe bouw ik het en van welke materialen? Kan het in toekomst ook een andere functie krijgen? En als je het afbreekt, hoe kun je dan het bouwafval hergebruiken? Het interesseert me. Ik heb me verdiept in energieneutraal bouwen en bouwen met hergroeibare materialen zoals leem en stro. Twee woongebouwen in een Nijmeegse kloostertuin die ik recent ontworpen heb, zijn grotendeels in hout ontworpen, zowel de vloeren, de wanden en de spanten. Als architect wil ik mijn bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze gebouwde omgeving.

Voorgevel met tuin getransformeerde kazerne Ede