_MG_9503A_DxO

Hof van Zeelst

Hof van Zeelst fase 1, twee hofjes

Deze twee hofjes met twee keer zestien woningen zijn ontwikkeld door een vereniging van 32 eigenzinnige opdrachtgevers. Deze vorm van bouwen wordt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap genoemd, afgekort CPO.

Deze bewoners hebben een grote invloed op het ontwerp van hun eigen woning. Niet alleen de woning, maar ook het stedenbouwkundig ontwerp was hier zelf te bepalen. Na enkele workshops werd duidelijk dat een hofje het beste bij de wensen van de opdrachtgevers lag. Een brede woning (10 meter breed) met een relatief ondiepe  tuin sloot aan bij de specifieke wensen van deze vijftig plussers.

Proces

Dat een traject met 32 opdrachtgevers in dezelfde termijn ontwikkeld kan worden als een conventioneel woningbouwproject bewijst Bureau A, architectuur en stedenbouw hier. Het traject van de eerste workshop tot aan het heien van de eerste paal, werd binnen 14 maanden afgerond. Een goed gestructureerd ontwerp-traject, waarbij de toekomstige bewoners goed geïnformeerd en betrokken zijn, is de basis voor succes.

Ook een website voor de vereniging, waar de laatste ontwikkelingen op te vinden zijn, is een onderdeel dat we aanbieden om iedere deelnemer de laatste informatie aan te bieden. Zo zijn voor alle leden duidelijk alle tekeningen en de voortgang van het project terug te vinden.

We maken een onderscheid tussen beslissingen die gezamenlijk worden genomen en beslissingen die individueel worden genomen. Collectieve keuzes, zoals het bouwsysteem, het metselwerk en het type kozijnen worden voorbereid met een deel van de actieve leden. Individueel wordt met iedere bewoner een aantal ontwerpgesprekken gehouden. Hierin wordt iedere woning op maat ontworpen.

32 percelen met 32 verschillende ontwerpen

Door middel van enquêtes, workshops en individuele gesprekken wordt het ontwerp afgestemd op de wensen van de opdrachtgevers. Geen enkele plattegrond is hetzelfde, toch vormen de twee hofjes samen een eenheid. Maar ook sociaal ontstaat er een eenheid. Geregeld worden er barbecues en borrels georganiseerd. Buren gaan samen op vakantie en er altijd iemand die een oogk=je in het zeil kan houden als je weg bent.

Dit project is in samenwerking met Gunneweg en Burg Architectuur en Bouwtechniek ontworpen.

Een groot deel van de fotografie van deze pagina  is verzorgd door Ferrie van der Vliet, een trotse bewoner van Hof van Zeelst.