Hof van Zeelst

Drie hofjes in de wijk Meerhoven in Eindhoven

Seniorenwoningen met brede tuinen aan een hofje in Eindhoven uitgevoerd als co-creatie

Drie hofjes
De drie hofjes zijn ontwikkeld door een vereniging van achtenveertig
eigenzinnige huishoudens. Bijna honderd opdrachtgevers, als we alle
bewoners meetellen. Deze bewoners kregen veel invloed op het ontwerp
van hun eigen woning. Niet alleen het ontwerp van de woning, maar ook het
stedenbouwkundig ontwerp was hier zelf te bepalen. Na enkele workshops
werd duidelijk dat de typologie van een hofje het beste bij de wensen van de
opdrachtgevers lag.

LocatieMeerhoven Eindhoven
Type gebouwgrondgebonden woningen
(drie hofjes)
Aantal woningen48
OpdrachtgeverVereniging Wonen in Landhof
Bruto vloer oppervlakca 8000 m2
Nieuwbouw, CollectiefParticulier Opdrachtgeverschap
Veel groen bij het ontwerp CPO voor ouderen Eindhoven, een hofje in het groen

Brede woningen
Een brede woning (tien meter breed) met een relatief kleine
tuin en parkeren dicht bij huis werd het uitgangspunt. Het
concept van een hofje, dat in de Nederlandse stedenbouw al
sinds de 17e eeuw is te vinden in vele oude binnensteden, is nog
steeds actueel. Het is een manier van bouwen dat een vorm van
intimiteit met zich meebrengt. Het blijkt ook te werken want er
zijn naast barbecues en buurtfeestjes ook nog bewoners die met
elkaar op vakantie gaan!

Met iedere bewoner
zijn er een aantal
ontwerpgesprekken.
Hierbij wordt iedere
woning op maat
ontworpen.

Seniorenwoningen in het groen in CPO project in Eindhoven
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Eindhoven

Proces
Dat een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) traject met achtenveertig opdrachtgevers in dezelfde termijn ontwikkeld kan worden als een conventioneel woningbouwproject bewijst Bureau A, architectuur en
stedenbouw hier. Het traject van de eerste workshop tot aan het heien van de eerste paal, werd binnen 14 maanden afgerond. Een goed gestructureerd ontwerp-traject, waarbij de toekomstige bewoners goed geïnformeerd en betrokken zijn, is de basis voor succes. Ook een eigen website, waar de laatste ontwikkelingen op te vinden zijn, is een onderdeel dat we aanbieden om iedere
deelnemer de laatste informatie aan te bieden. We maken een onderscheid tussen beslissingen die gezamenlijk worden genomen en beslissingen die individueel worden genomen. Collectieve keuzes, zoals het bouwsysteem,
het metselwerk en het type kozijnen worden voorbereid met een deel van de actieve leden. Met iedere bewoner zijn er een aantal ontwerpgesprekken. Hierbij wordt iedere woning op maat ontworpen.

Dit project is in samenwerking met GUBU architecten
bna ontworpen.